การรมยาและควบคุมศัตรูพืช

     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปลูกข้าวและพืชผลการเกษตรขนาดใหญ่ เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การรักษาสภาพโดยการรมควันจึงเป็นวิธีการเพื่อป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตในการป้องกันความเสียหายจากศัตรูพืชขณะกักเก็บ

การรมยาสินค้าจึงจำเป็นไม่เพียงเพื่อป้องกันแมลงที่มารบกวนสินค้าเพื่อส่งออก นอกจากเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงในด้านคุณภาพของสินค้าของผู้ส่งออกและผู้ขายในประเทศไทย แต่ยังเป็นความต้องการของหน่วยงานควบคุมการนำเข้าของประเทศปลายทางด้วยเช่นกัน

บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีความชำนาญ ทักษะ รวมถึงใบอนุญาตในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงการรมยา ทั้งในประเทศออสเตรเลียและ ประเทศทางทวีปยุโรป ทาง บริษัทได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยกับกฎระเบียบใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติ ยังครอบคลุมถึงความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การรมยาเป็นวิธีการที่ใช้ทั่วโลกโดยมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพของสารรมควันตามช่วงเวลาที่เพียงพอในการกำจัดศัตรูพืช

ทั้งช่วงเวลาที่เพียงพอและความเข้มข้นของสารรมเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการรมควันที่ได้ประสิทธิภาพ ในประเทศไทยมี โดยปกติจะมีการใช้สร้างรมควัน อย่างเช่น เมทธิวโบรไมด์ อลูมิเนียม ฟอสฟีน ECO2 ฟูม และ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์

ประเภทการรมยาและวิธีการที่ปฏิบัติมีดังนี้

• การรมตู้คอนเทนเนอร์
• การรมไซโล
• การรมเรือสินค้า
• การรมคลังสินค้า
• การรมสายการผลิต
• การรมไม้พาเลทและวัสดุไม้สำหรับบรรจุภัณฑ์