p11 p22 p33 p44 p55 p66 p77
jquery slideshow by WOWSlider.com v5.4

   ถ้าคุณกำลังมองหามืออาชีพที่ช่วยธุรกิจการนำเข้าและส่งออกของคุณสะดวกรวดเร็วและประสบผลสำเร็จช่วยให้สินค้าของคุณปลอดภัยจากศัตรูพืชและช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สูงสุดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็น Superintenden ของคนไทยจะคอยช่วยดูแลงานและเป็นคำตอบให้กับคุณ

   ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนับทศวรรษ และทีมงานที่มีมาตรฐานการทำงานสูง ทำให้“SGT Service”สามารถให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการตรวจสอบคุณภาพสินค้า,การรมยา,การผลิตสินค้าและบริการการจัดซื้อและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังรวมถึง การตรวจสอบวัตถุดิบและเครื่องจักรภายใต้เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ของ BOI ด้วย “SGT Service” ให้บริการลูกค้า ด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยยึดหลัก การทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมนำหน้ามาโดยตลอด

บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยเราเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ GAFTA สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์พืชและอาหารระดับโลก ซึ่งมีสมาชิกกว่า 86 ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นเราคือ บริษัทของคนไทยรายแรกและรายเดียวที่เป็นสมาชิกของ IFIA สมาคมนานาชาติด้านการตรวจสอบสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก


นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ให้เป็นผู้ตรวจสอบและออกใบรับรองเกี่ยวกับวัสดุที่สูญเสียจากการผลิต หรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ โดยปฏิบัติการร่วมกับกรมศุลกากรอีกด้วย

บริการรมยา FumigationService
ด้านการบริการรมยา
เราให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ ไม่ว่า จะเป็นในพื้นที่Siteงานของลูกค้าหรือในพื้นที่ของบริษัทฯโดยให้บริการรมยาได้ทุกรูปแบบ ครบทุกความต้องการของท่าน อาทิเช่น

บริการรมยาในเรือเดินสมุทร (Onboard Fumigation)
ให้บริการเป็นไปตามกฎขององค์การเดินเรือระหว่างประเทศ International Maritime Organization (IMO) ด้วยทีมงานที่มี
ประสบการณ์ การรมยากับเรือทุกขนาด ไม่ว่าคุณจะนำเข้าหรือส่งออก พวกเราพร้อมให้บริการเสมอ

บริการรมยาตู้สินค้าส่งออก (Container Fumigation)
ไม่ว่าประเทศปลายทางจะเป็นที่ใดในโลก ทีมงานของเราทุกคน ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะ การส่งออก
ไปยังประเทศออสเตรเลียเราได้รับการรับรองจาก Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia หรือ DAFF สามารถออกใบรับรองการรมยาที่ต้องใช้คู่กับใบรับรองด้านสุขอนามัยพืชหรือ Phytosanitary Certificate (ใบรับรองด้านสุขอนามัย)
ของหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อการขนส่งสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ได้ทั่วโลก

บริการรมยากองสินค้าชนิดบรรจุถุงและชนิดกองเบาท์ (Stack and Bulk Fumigation)
เราใส่ใจในการรมยาเพื่อกำจัดแมลงและศัตรูพืชในสินค้าเกษตร ตั้งแต่การตั้งกอง การคลุมกอง การกำหนดปริมาณสารรม และระยะเวลาการรม รวมทั้งการระบายอากาศ ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ไม่ว่าเป้าหมายของท่าน
คือ การเก็บรักษา หรือการส่งออก มั่นใจได้ว่า สินค้าของท่านจะไม่ได้รับความเสียหาย เพราะได้รับปฏิบัติการรมยาที่มีประสิทธิภาพ
สูงเพื่อให้ปลอดจากสิ่งมีชีวิตไม่พึงประสงค์

การรมยาสายการผลิต (Production Line Fumigation)
เราพร้อมให้บริการท่าน ด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กระชับ และมีประสิทธิภาพร่วมวางแผนการปฏิบัตงานกับท่าน
อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าสายการผลิตของท่านจะปลอดจากแมลง มีความปลอดภัยสำหรับคนทำงานและพร้อมกลับใช้
งานได้ตรงตามกำหนดเวลา

บริการรมยาในไซโล (Silo Fumigation)
SGT Service เป็นผู้เชี่ยวชาญงานรมยาในไซโลทุกขนาดและทุกประเภทอย่างแท้จริง ทั้งไซโลเหล็กและคอนกรีต เรา ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนตามหลักวิชาการ และใช้เทคโนโลยี Low Airflow Recirculation ซึ่งช่วยให้การกระจายตัวของสารรม
เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดทั้งไซโล ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าในถังไซโลของท่านจะไม่มีแมลงและศัตรูผลผลิตหลงเหลือ
อยู่อีกเลย

บริการรมยาด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Fumigation)
เราเป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยีการใช้ CO2 treatment รายต้นๆ ของประเทศ เพื่อเป็นคำตอบให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
ออการ์นิคหรือสินค้าอินทรีย์ปลอดสารเคมี ช่วยให้สินค้าของท่านจะปลอดภัยจากแมลงและศัตรูรบกวน ปราศจากสารเคมีตกค้าง เพราะเราให้ความสำคัญกับการควบคุมความเข้มข้นก๊าซ (คาร์บอนไดออกไซด์) ให้ไม่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ FAO กำหนด

บริการผลิตสินค้าคุณภาพ (Manufacturing)
ด้านการผลิตสินค้า บริการคุณภาพ นอกจากการเป็นผู้นำด้านการบริการรมยาแล้ว SGT Service ยังเป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อ
งานรมยาอย่างครบครัน อาทิ ผลิตและจำหน่าย Pallets และ Packagingที่ทำด้วยไม้ พร้อมบริการกำจัดแมลง ด้วยมาตรฐาน
ISPM15 ทั้งการรมยาด้วย Methyl Bromide และตู้อบความร้อน ตามข้อกำหนดขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการ
ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช หรือ IPPC ทั้งนี้รวมถึงให้บริการ Lashing เพื่อการส่งออก

เพื่อเป็นการเสนอสินค้าและบริการชั้นเลิศให้กับลูกค้า เราให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกขั้น ตอนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องผลิตสารรมฟอสฟีน เป็นเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการรมยาด้วยสารรมฟอสฟีน ซึ่งแตกต่างจาก
การรมยาโดยใช้ยาเม็ด Aluminum Phosphide ในปัจจุบันเครื่อง Phosphine generator ผลิตสารรมในรูปของก๊าซฟอสฟีนได้ทัน
ที ร่นระยะเวลาการรมยา และลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้จากการวางเม็ดยาไว้ในกองสินค้าหรือไซโล โดยเครื่องอันทันสมัยนี้
สามารถรมยาได้ทั้งแบบรมยากอง Stack,หรือ Bulk หรือรมยาในไซโล

การจัดซื้อและจัดจำหน่าย (Merchandising)
เราจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการรมยาให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จำหน่าย Fumigation Sheet ให้กับลูกค้าในออสเตรเลีย
และเราเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์การรมยาทุกชนิดให้กับบริษัทระดับโลก อาทิ เครื่อง FUMISCOPE , PHOSPHINE
GENARATOR, เครื่อง SILO CHECK ทั้งนี้เรายังมีเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ด้านการรมยาให้ท่านได้เลือกอีกมากมายตาม
ความต้องการ

เอสจีที เซอร์วิส : บริการอย่างมืออาชีพ
เหนือสิ่งอื่นใด เรายังพร้อมให้คำปรึกษา เรื่องการจัดการและฝึกอบรมการปราบศัตรูพืช อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
สากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้าทุกราย
และเพื่อเป็นการเติมเต็มบริการของ SGT Service จึงขยายเครือข่ายกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ เยอรมันนี อาเจนติน่า , ปารากวัย ,อุรุกวัย ช่วยเสริมให้การขนส่งสินค้าของคุณสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
ทั้งหมดนี้ คือคำตอบที่ว่า เหตุใดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเหล่านี้ จึงให้ความไว้วางใจ ใช้บริการมืออาชีพ
อย่างเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

เราคือ.......
Superintendent ของคนไทย ที่มุ่งมั่นดูแลสินค้าของท่านให้เหมือนกับสินค้าของเราเอง “ทุกครั้ง
ที่คิดถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้า ให้เรา บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ช่วยที่คุณวางใจ”